Inventaris taxatie

Op het moment dat u een verzekering sluit is het van belang dat u
uw inventaris laat taxeren.
Artikel 7:960 BW
In dit artikel in het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd dat de verzekeraar verplicht is om bij schade, bijvoorbeeld bij brand, de taxatiewaarde uit te keren. Een taxatierapport kunt u koppelen aan een verzekering. De verzekeraar kan en mag vervolgens bij een schade uitkering niet afwijken van de de taxatiewaarde.
Waarom een taxatie?
Veel verzekeringen zijn gebaseerd op een ‘open polis’. Dit betekent dat de verzekerde bedragen zijn vastgesteld op basis van een eigen
opgave of waardebepaling. Pas na een schade is duidelijk of de verzekerde bedragen voldoende zijn om de schade te herstellen c.q.
voor nieuwe aankoop/vervanging.
Inventarisverzekering
Bij een inventarisverzekering speelt het waardebegrip dat een verzekeraar hanteert een rol. Bij een eigen opgave of waardebepaling
worden de verzekerde bedragen vastgesteld op basis van nieuwwaarde. Echter, de inventaris is onderhevig aan afschrijving. Is de
dagwaarde van uw inventaris lager dan 40% van de oorspronkelijke nieuwwaarde dan mag de verzekeraar de schade vergoeden op
basis van de dagwaarde.
Voor verdere vragen neemt u geheel vrijblijvend contant met ons op.
Maak nu een vrijblijvende afspraak geheel kostenloos